ng cửa sổ
File : picnic hn 2010 sj.jpg - ộ phn giải : 821x626 - Size : 205 Kb
Tn ảnh : Pinic Hội Ngộ 2010 in San Jose: Giáo Sư Thanh Thủy, cac Ace NTH: Chị Bích Khuê 65,/, May Đỗ 68, Ánh Nguyệt 74, Vũ Minh Phương 71, Tuyết Chinh 69, Diệu Anh 11/75 Phạm Hồng Loan 71, Trần Mạnh Hùng VT73

  

Bnh luận về bức ảnh

Tên :     Email :
Lời bnh:
M bảo mật