TIẾNG VIỆT KHÔNG BỎ DẤU
New Page 1

by WOWSlider.com v3.9
New Page 1
New Page 1

 

Chuyện Cười


TIẾNG VIỆT KHÔNG BỎ DẤU
23-09-2009

TING VIT KHÔNG B DU 

Tin nhn tiếng Vit không du ca mt cô gái gi cho người yêu:

   Anh oi ! ba ma em khong co nha, em dang coi quan, den ngay di anh, muon lam roi, tien the mua bao moi nghe, o nha toan la bao cu...ma thoi khong can mua bao dau, em vua mat kinh roi, khong nhin duoc nua anh oi, den ngay di … muon lam roi.

 Chàng trai ( người yêu ) đc tin nhn mng khp khi, m c trong bng, chc phen này tha h...

Chàng trai hiu tin nhn: 

 Anh ơi! ba má em không có nhà, em đang ci qun, đến ngay đi anh, mun lm ri, tin th mua bao mi nghe, nhà toàn bao cũ...mà thôi không cn mua bao đâu, em va mt kinh ri, không nhn được na anh ơi, đến ngay đi...

mun lm ri.

 Nhưng tht ra tin nhn cô gái viết cho người yêu là :

   Anh ơi! ba má em không có nhà, em đang coi quán, đến ngay đi anh, mun lm ri, tin th mua báo mi nghe, nhà toàn báo cũ...mà thôi không cn mua báo đâu, em va mt kính ri, không nhìn được na anh ơi, đến ngay đi … mun lm ri.

 Tiếng Vit không du nguy him tht !
Các bài mới trong mục này 

Chuyen Vui (Suu Tam ), [24-02-2013]
"Diều ước của gă đàn ông" . (Suu Tam), [06-07-2011]
Chuyen Cuoi: "Ví bồ là rau muống" , [30-06-2011]
If you've ever had an Indian taxi driver you'll love this one... , [29-06-2011]
Chuyện vui ở Việt Nam "only"... ĐÀN ÔNG KHÁC ĐÀN BÀ , [29-06-2011]
Chuyen Cam Cuoi..............(Suu Tam), [18-04-2011]
Tự Điển về Phụ Nữ (Suu Tam) , [24-02-2011]
Ole Fills In - "I put drops in her eyes!! " (suu tam), [16-12-2010]
Bai Tho chu "T" (suu Tam), [11-12-2010]
Nụ Cười Trong ngày: (Sưu tầm), [15-10-2010]
Các bài khác »
Disclaimer: The above information are collected from various sources in internet.We will not be liable for indirect, special, or consequential damages (or any loss of revenue, profits, or data) arising in connection with these news. We are not news publisher or editor.

 

 

New Page 1


Copyright © 2006-2014. Vơ Tánh - Nữ Trung Học Nha Trang Viễn Xứ. www.VTNTHNTVienXu.com. All rights reserved
.