Quan Lớn Mua Vàng
New Page 1

by WOWSlider.com v3.9
New Page 1
New Page 1

 

Chuyện Cười


Quan Lớn Mua Vàng
20-12-2006

Theo lệ ngày xưa, ai làm quan thì mua món gì cũng chỉ phải trả nửa giá tiền, trừ mua vàng phải trả đủ.

Một ông quan nọ vừa đến nhậm chức, bảo hiệu bán vàng đem hai lạng đến bán cho ngài . Chủ hiệu vàng nghe tiếng quan dữ như cọp, mới bẩm :
- Vàng mỗi lạng giá sáu chục đồng, song quan lớn thì trả một nửa cũng được.
Quan cầm hai lạng vàng xem, rồi ung dung bỏ một lạng vào túi. Chủ hiệu tưởng quan chỉ mua có một lạng, còn lạng kia trả lại nên khi quan vào nhà trong, anh ta vẫn đứng đấy đợi trả tiền. Hồi lâu quan ra, thấy vậy, mới hỏi

- Mua bán xong rồi, còn đứng đấy làm gì ? Chủ hiệu vàng đáp:

-Con chờ quan lớn trả tiền cho Quan bảo :

- Tiền trả rồi, còn đòi gì nữa ? Chủ hiệu vàng đáp :

- Hai lạng, quan trả lại một lạng, lấy một lạng.Quan nổi giận :
- Nhà ngươi lạ thật ! Nhà ngươi bảo ta trả một nửa cũng được. Ta mua lại hai lạng, nhưng chỉ lấy một, trả lại một, chẳng phải là đã trả một nửa là gì

 

 
Các bài mới trong mục này 

Chuyen Vui (Suu Tam ), [24-02-2013]
"Diều ước của gă đàn ông" . (Suu Tam), [06-07-2011]
Chuyen Cuoi: "Ví bồ là rau muống" , [30-06-2011]
If you've ever had an Indian taxi driver you'll love this one... , [29-06-2011]
Chuyện vui ở Việt Nam "only"... ĐÀN ÔNG KHÁC ĐÀN BÀ , [29-06-2011]
Chuyen Cam Cuoi..............(Suu Tam), [18-04-2011]
Tự Điển về Phụ Nữ (Suu Tam) , [24-02-2011]
Ole Fills In - "I put drops in her eyes!! " (suu tam), [16-12-2010]
Bai Tho chu "T" (suu Tam), [11-12-2010]
Nụ Cười Trong ngày: (Sưu tầm), [15-10-2010]
Các bài khác »
Disclaimer: The above information are collected from various sources in internet.We will not be liable for indirect, special, or consequential damages (or any loss of revenue, profits, or data) arising in connection with these news. We are not news publisher or editor.

 

 

New Page 1


Copyright © 2006-2014. Vơ Tánh - Nữ Trung Học Nha Trang Viễn Xứ. www.VTNTHNTVienXu.com. All rights reserved
.