Vợ chồng căi lộn
New Page 1

by WOWSlider.com v3.9
New Page 1
New Page 1

 

Chuyện Cười


Vợ chồng căi lộn
20-12-2006

Một cặp vợ chồng mới sang Mỹ, đang bập bẹ còn học tiếng Anh, giận nhau đòi chia tay, anh chồng ấm ức bấy lâu vì bị đì bèn nói:
-Sugar you you go, sugar me me go" (Đường em em đi, đường anh anh đi.)
Nàng la lên:
-You think you delicious ?
Anh ta suy đi nghĩ lại thì mới hiểu ra nàng muốn nói: "Anh nghĩ anh ngon hả ?
". Cho nên anh ta bèn đáp:
-I love toilet you go go (Tôi yêu cầu em đi đi.)
Nàng liền nói:
-You think you are belly button of dance pole? (Anh tưởng anh là cái rốn của vũ trụ hả ?)
Nàng bồi tiếp:
-You live place monkey cough flamingo crows, clothes house country (Anh ở chỗ khỉ ho cò gáy, đồ nhà quê.)
Anh chàng cười nói:
-Child salad father mother hundred sugar child spoil, you onion summer me 3 down 7 up. (Con cãi cha mẹ trăm đường con hư, em hành hạ tôi 3 chìm bảy nổi. )
Nàng không chịu thua ai:
-You poor torn spinach two table hand white (Anh nghèo rách mồng tơi hai bàn tay trắng.)
Chàng trả lời:
-You eat criminal very, no star where, we do beg from first (Em ăn gian quá, không sao đâu mình làm lại từ đầu.)
Nàng nói:
-I no want salad again (Em không muốn cãi nữa !!! )




Các bài mới trong mục này 

Chuyen Vui (Suu Tam ), [24-02-2013]
"Diều ước của gă đàn ông" . (Suu Tam), [06-07-2011]
Chuyen Cuoi: "Ví bồ là rau muống" , [30-06-2011]
If you've ever had an Indian taxi driver you'll love this one... , [29-06-2011]
Chuyện vui ở Việt Nam "only"... ĐÀN ÔNG KHÁC ĐÀN BÀ , [29-06-2011]
Chuyen Cam Cuoi..............(Suu Tam), [18-04-2011]
Tự Điển về Phụ Nữ (Suu Tam) , [24-02-2011]
Ole Fills In - "I put drops in her eyes!! " (suu tam), [16-12-2010]
Bai Tho chu "T" (suu Tam), [11-12-2010]
Nụ Cười Trong ngày: (Sưu tầm), [15-10-2010]
Các bài khác »
Disclaimer: The above information are collected from various sources in internet.We will not be liable for indirect, special, or consequential damages (or any loss of revenue, profits, or data) arising in connection with these news. We are not news publisher or editor.

 

 

New Page 1


Copyright © 2006-2014. Vơ Tánh - Nữ Trung Học Nha Trang Viễn Xứ. www.VTNTHNTVienXu.com. All rights reserved
.